Nasihatten İstifade | 27 Eylül 2014

Eklenme: 27 Eylül 2014 Cumartesi

Yumuşak söz ve tatlı dil... İlişki kurulmadan nasihat anlamını bulmaz... En geçerli nasihat hatırınızın olduğu insana verilendir... Önyargısız, tarafsız, hakkaniyetli olma...

BÖLÜMLERTÜMÜNÜ GÖSTER

FRAGMANLARTÜMÜNÜ GÖSTER