Samanyolu Haber TV

Video - Emekliye Haciz Kı...

Oynatıcı yükleniyor...
İzleme: 106
Tarih: 13/11/2014

Emekliye Haciz Kıskacı

Emek­li ol­duk­tan son­ra iş­ye­ri aça­rak ça­lı­şma hayatına devam eden 480 bin va­tan­da­ş, bugünlerde haciz korkusu yaşıyor. Emekli maaşıyla ge­çi­ne­me­di­ği için iş kurup es­naf­lık ya­pan... Devamı